FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych
Drukuj

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI

realizuje projekt

"Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3.Kapitał dla Innowacji, działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

 

W ramach projektu osoby i firmy posiadające innowacyjne pomysły na e-usługi i produkty cyfrowe mogą wraz z Karpackim Akceleratorem Innowacji Informatycznych(Fundacją) założyć nowe przedsiębiorstwo, które otrzyma w wyniku objęcia udziałów przez Fundację dofinansowanie do 200 000 euro.

Warunkiem przekazania środków poprzez objęcie udziałów jest:

- posiadania innowacyjnego pomysłu na e-usługi, produkty cyfrowe (patent, licencja, know-how, kody źródłowe)

- zgromadzenie kapitału( także w postaci aportu) przez pomysłodawców i/lub inwestorów stanowiącego co najmniej 51% wartości kapitału zakładowego nowo zakładanego przedsiębiorstwa

- pozytywne zakończenie preinkubacji zgłoszonych pomysłów.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie Pomysłodawców rozwiązań technologicznych


1. Należy wypełnić formularz opisu innowacyjnego rozwiązania i przesłać na adres Fundacji, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście złożyć w biurze projektu. Przesłanie formularza jest akceptacją niniejszych Zasad.
2. Inkubator podejmuje kontakt z wybranymi autorami formularzy, które są zgodne ze strategia Inkubatora i założeniami projektu.
3. Inkubator zaprosi wybranych autorów formularzy na spotkanie informacyjne, którego celem będzie omówienie podstawowych założeń technicznych rozwiązań.
4. Na podstawie spotkań wstępnych zostanie wybranych 9 rozwiązań, po 3 dla poszczególnych obszarów informatycznych.
5. Z Pomysłodawcami najlepszych rozwiązań podpisanie zostaną memoranda o współpracy.
6. Inkubator wraz z Pomysłodawcami opracuje Dokumentację Techniczną opisującą kluczowe zagadnienia Rozwiązań.
7. Inkubator wraz z Pomysłodawcami prezentować będzie koncepcje techniczne inwestorom prywatnym wyrażającymi chęć wejścia kapitałowego w tworzone spółki.
8. Po okresie preinkubacji do komercjalizacji zostaną przekazane 3 Koncepcje Informatyczne
9. Pomysłodawcy posiadać będą prawo wniesienia aportu: rzeczowego, finansowego bądź niematerialnego i na podstawie wyceny wartości aportu objąć adekwatną ilość udziału w spółce.
10. Istnieje możliwość zaangażowania się Pomysłodawców w bieżące funkcjonowanie spółki jako: członek zarządu, pracownik, doradca-ekspert.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie Inwestorów


1. Pomysłodawca może być jednocześnie Inwestorem i objąć udziały w tworzonej spółce do 100 tys. EURO
2. Spółka może mieć więcej niż jednego Inwestora oprócz uczestnictwa Inkubatora.
3. Inwestorzy mogą objąć maksymalnie 80% udziałów w spółce, nie mniej niż 51%
4. Inwestor zgłasza swoje zainteresowanie uczestnictwem w spółce w dogodny dla siebie sposób przez cały czas trwania preinkubacji.
5. Inwestor deklaruje jaką wielkość udziałów w spółce jest zainteresowany i w jakiej formie zamierza wnieść aport.
6. Inwestorom zostaną zaprezentowane wstępne koncepcje rozwiązań lub dokumentacja techniczna
7. Inwestor/Inwestorzy jeżeli będzie ich więcej niż 1 wytypują dwie osoby do zarządu spółki: prezesa i wiceprezesa
8. Inwestorzy reprezentujący większościowy kapitał spółek będą mieli także dominującą rolę w zarządzaniu spółkami, nie będą mogli zmienić przedmiotu działalności spółek.


Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu 18 547 37 72 lub 607-819-521

Osoby do kontaktu: Kierownik projektu Jarosław Kowalik.