O projekcie
Drukuj

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI
realizuje projekt
"Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3.Kapitał dla Innowacji, działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

Czas trwania projektu: 22 miesiące - od 01.03.2010 do 31.12.2011

Celem strategicznym projektu jest stworzenie samofinansującego się Inkubatora Technologicznego Karpacki Akcelerator Innowacji Informatycznych (KAII) przez Wnioskodawcę poprzez utworzenie 3 przedsiębiorstw informatycznych, dostarczających na rynek produkty cyfrowe bądź e-usługi, w których Wnioskodawca obejmie do 49% udziałów. Po około 5 latach nastąpi sprzedaż udziałów, a przychód z ich sprzedaży zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.

Cele szczegółowe projektu to:

1.    Uruchomienie aktywności KAII na innowacyjnych i progresywnych obszarach IT:

2.    Założenie trzech przedsiębiorstw związanych z innowacyjną działalnością na rynku IT, osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe wynikające z faktu premii pioniera i lidera rynku.

3.    Osiągniecie przez każde przedsiębiorstwo stopy zwrotu minimum 300% wartości całkowitego nakładu początkowego na przedsiębiorstwo w ramach preinkubacji i wartości wkładu po okresie 5 lat.

4.    Pozyskanie środków na finansowanie Inkubatora dzięki przychodom ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach i realizacje kolejnych przedsięwzięć związanych z innowacyją informatyką.

5.    Pozyskanie doświadczenia przez Inkubator Wnioskodawcy w ramach inkubowania przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności związanej z informatyką.

6.    Utworzenie funkcjonalnych działów badawczo-rozwojowych w ramach tworzonych spółek i korzystanie z ich zaplecza do rozwijania innowacyjnej informatyki.

 
Proces preinkubacji
Drukuj

Proces preinkubacji i wejścia kapitałowego

  1. Identyfikacja strategiczna koncepcji Rozwiązań.
  2. Akcja informacyjno-promocyjna skierowana do potencjalnych dost. technologii.
  3. Identyfikacja innowacyjnych Rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału technologicznego.
  4. Badanie potencjału rynkowego Koncepcji Informatycznych.
  5. Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na wybranych Koncepcjach Informatycznych i biznesplanach.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz opisu innowacyjnego rozwiązania (do pobrania w dziale Pobierz) i przesłać na adres Fundacji lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.